Od pojavljivanja Edvarda Grifina u našoj javnosti značajno se poljuljala i laička i stručna javnost, te smo konsultovali svetski priznatog stručnjaka doktora Aleksandra Čelebića, koji je u dosadašnjoj karijeri bio radno angažovan na poslovima na najeminentnijim klinikama u oblasti onkologije i onkoloske hirurgije u u Parizu.

Doktore, gde se sve nalazi vitamin B17?

Vitamin B17, ili medicinski rečeno Leatril, je prirodni agens koji se nalazi u koštunjavom voću.  Njegova najveća koncentracija, koja se upotrebljava za ljudsku ishranu je u košticama višnje i kajsije. Kada govorimo o terapiji vitaminom B17, prvenstveno mislimo na pacijente koji imaju dijagnozu maligne bolesti. To je prirodni agens, prirodni preparat koji u svom prečišćenom industrijskom obliku daje najbolje rezultate, a takođe se pojavljuje i u obliku Apricarc B17 kapsula.

Da li može da se koristi kod svih pacijenata obolelih od tumora?

Svi pacijenti koji imaju dijagnozu mogu da koriste B17 . Mogu da ga koriste i oni koji imaju samo primarni tumor odstranjen hiruškom onkologijom, kao i oni koji imaju metastatsku bolest, što znači da je došlo do širenja primarnog tumora na sekundarna žarišta. Apsolutno kod svih pacijenata može da se koristi.

Prema Vašem mišljenju, da li je važnije konzumirati ovaj vitamin u kapsulama ili u njegovom izvornom obliku: iz koštica kajsija, jabuka, višanja…?

Podsetili ste me na upotrebu koštunjavog voća koje smo svi nekako u detinjstvu koristili. Taj izvorni oblik B17 jeste delimično ukusan, ali sa sobom nosi jednu opasnost, a to je mala doza cijanida za koju nikada niste sigurni da li ste je uneli u organizam ili ne. Ta mala doza cijanida deluje na obolele ćelije, ali ne i na zdrave. Da biste bili sigurni da ste uneli dovoljno vitamina B17 u organizam, koristite prečišćeni oblik, kapsulirani, jer on u sebi sadrži tačne doze, pa samim tim više motivišemo ljude da koriste kapsule nego koštice.

Da li može da dođe do problema ako se B17 uzima sa lekovima za neke druge bolesti, na primer kod dijabetičara, ili kod osoba sa povišenim krvnim pritiskom?

Poznato je da nije rađen veliki broj studija sa B17 vitaminom, koje bi nam tačno ukazale na nus pojave u interakciji sa drugim medikamentima, ali ono što znamo iz dosadašnjeg iskustva, a treba pomenuti je to da se B17 koristi na klinikama u Kanadi, Australiji, Meksiku, Japanu i Nemačkoj. Ono što je bitno, jeste činjenica, da do sada nije pokazana ni jedna loša interakcija kod dijabetičara i osobama sa povišenim pritiskom.

Recite nam šta biste poručili ljudima koji su na bilo koij način oboleli?

Svim ljudima koji imaju bilo koju vrstu maligne bolesti, moj savet je da budu u stalnom kontaktu prvo sa svojim doktorom opšte prakse, potom sa svojim onkologom, medikalnim onkologom, radioterapeutom. Nemojte praviti otklon od standardnih oblika onkološke prakse, nikako. Ponavljam da smo mi onkolozi apsolutno za to da se radi na preventivi i na podizanju sopstvenog imuniteta, mi nismo protiv korišćenja alternativne terapije. Sve ono što može da doprinese podizanju imuniteta, treba koristiti u komplementarnom obliku.